Llongyfarchiadau MAWR i’n carfan gymnasteg - Enillwyr Cenedlaethol yr Urdd 2019 AUR: Parau - Elsie Taylor & Keira Jones;  AUR: Grŵp AUR: Triawdau - Elsie …

Mae’n bleser adrodd bod Elsie Taylor o flwyddyn 6 wedi cynrychioli Cymru yn ddiweddar yng nghystadleuaeth  Gymnasteg ‘Gaia International Gymnastics’ ym Mhortiwg…

Llongyfarchiadau i dîm gymnasteg yr ysgol am ennill cystadleuaeth yr Urdd ddoe. Mae'r merched wedi gweithio'n hynod o galed ac yn haeddu'r llwyddiant.  Pob lwc …

Llongyfarchiadau i'r holl ddisgyblion gwnaeth cystadlu yn Eisteddfod Calfaria.

Gwnaeth aelodau o flwyddyn 6 gael amser bythgofiadwy ym Mhentywyn.

Llongyfarchiadau i'r tîm rygbi gwnaeth cystadlu yn nhwrnament Rygbi Dwyrain Myrddin yr Urdd.

Gwnaeth blwyddyn  3 a 4 fwynhau dysgu am fywydau'r Tuduriaid wrth ymweld a Llancaiach Fawr.

Daeth Martyn Geraint i ddiddanu'r Cyfnod sylfaen.  Diwrnod llawn hwyl a sbri.

Blwyddyn 4 yn mwynhau beicio gyda  'Go Ride Wales'.

Showing news items from 1 to 10 of 23. Showing page 1 of 3. Results pages: