IMG 6504 IMG 6511 IMG 6507 IMG 6509 IMG 6538 IMG 6539 IMG 6482 IMG 6483 IMG 6514 IMG 6517 IMG 6532 IMG 6537

Mae’n bleser adrodd bod Elsie Taylor o flwyddyn 6 wedi cynrychioli Cymru yn ddiweddar yng nghystadleuaeth  Gymnasteg ‘Gaia International Gymnastics’ ym Mhortiwgal.  Mae hyn yn dilyn ymlaen o’u llwyddiannau dwy flynedd yn ôl, pan gystadlodd yn America.

Dyma’r tro cyntaf i Bortiwgal gynnal cystadleuaeth o’r fath ‘International Artistic Gymnastic’, lle mae’r gystadleuaeth yn debyg i’r hyn rydym yn gweld yn y gêmau Olympaidd gyda’r agweddau ‘bars, beam, volt & floor’. Cystadleuaeth drwy wahoddiad yn unig oedd hi felly roedd yn fraint i Elsie a chlwb Nedd Afan i gystadlu.

Enillodd Elsie ei chystadleuaeth a chafodd yr anrhydedd o sefyll ar ben y podiwm a chlywed yr anthem genedlaethol i ddathlu ei llwyddiant.  Roedd hi’n cystadlu yn erbyn gymnastwyr o ddeg gwlad arall, ac erbyn y diwedd roedd hi’n bell ar y blaen, gan ennill buddugoliaeth glir.

Ynghÿd â’r cystadlu cafodd Elsie gyfleoedd bythgofiadwy yn ymweld â’r wlad a dysgu am ddiwylliant gwahanol, wrth ymweld ag amgueddfa Porto a gweld llefydd a nodweddion arwyddocaol y wlad.  Hefyd, cafodd gyfleoedd i gymdeithasu gyda llawer o gymnastwyr o Bortiwgal â’r Eidal. 

Rydym yn falch iawn o lwyddiannau Elsie ac yn dymuno pob lwc iddi wrth iddi gystadlu mewn nifer fawr o gystadleuthau eraill.  Mae’n hyfforddi yn galed iawn ac mae’r angerdd mae’n dangos tuag at Gymnasteg yn arbennig.  Mae’n ysbrydoliaeth i eraill.

Dyma linc i fideo o gystadleuaeth ryngwladol Elsie yn ddiweddar, yn dangos ei threfn a rhai clipiau o'r rhan gymdeithasol a diwylliannol o'r daith:

https://www.youtube.com/watch?v=b_2zMeBTlqM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR35m_BZ-RJsESIDRR0tCanJ4nN14E1oxL1JfcJrTOOtuKWr1FyTbKc38cQ