Tymor Dechrau Hanner Tymor Diwedd

 

Hydref  2017

 

Dydd Mercher 6ed Medi Dydd Llun 30th October - Dydd Gwener 3ydd Tachwedd Dydd Gwener 22ail Rhgafyr

 

Gwanwyn 2018

 

Dydd Llun 8fed Ionawr

Dydd Llun 19eg Chwefror - Dydd Gwener 23ain Chwefror Dydd Iau 29ain Mawrth

 

Haf       2018

 

Dydd Mawrth 17eg Ebrill

 

Dydd Llun 28ain Mai - Dydd Gwener 1af Mehefin

 

Dydd Mawrth 24ain Gorffennaf