Y Tim CADY

Gail Roberts

Mrs G Roberts - CADY

Ni yw'r tim Anghenion Dysgu Ychwnaegol.  Fy enw i yw Mrs Roberts.  Rydw i yn cydweithio'n agos gyda'r athrawon dysgu er mwyn cefnogi plant sydd ag anghenion addysgiadol. 

 

Emma James

Miss James ydw i.  Rydw i'n darparu cefnogaeth iaith a chyfathrebu trwy ddilyn rhaglenni i blant yn y Cyfnod Sylfaen.  Rwy hefyd yn Therapydd Chwarae'n Bositif.                                                                                                                    

 

 

 

 

Gaynor JonesMrs G Jones

Miss Jones ydw i.  Rydw i yn darparu rhaglenni ymyrraeth er mwyn cefnogi plant gyda'u sgiliau darllen Cymraeg. 

 

Tracey Morgan

Mrs Morgan ydw i.  Rydw i'n darparu rhaglenni ymyrraeth er mwyn cefnogi'r plant gyda'u datblygiad ieithyddol, datblygiad Mathemategol a'u datblygiad personol a chymdeithasol. 

 

Maria Morgan

Fy enw i yw Maria Morgan. Rwy'n CADY yn y Cyfnod Sylfaen, sy'n cefnogi grŵp bach o blant sy'n defnyddio strategathau magu Woli a Moli er mwyn datblygu eu medrau cymdeithasol ac emosiynol. Rwyf hefyd yn cefnogi plant eraill gyda'u gwaith ysgol.