SD SD1 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD8 SD9

 

Welcome to Mr Dunn's Class

Stuart Dunn                  Rhian Hopkins                     Nicola Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

We are Reception Class.  Mr Dunn teaches us with Mrs Rh Hopkins and Mrs N Davies assisting.  We are a hard working happy class who enjoy new challenges.    

--------------------

 

Our PE lessons are on Tuesday

Homework and reading books are given every Friday

 

--------------------

 

 Our theme this half term is 'Wales'

 

-------------------- 

 

Long Term Planning

 

 

 

Hydref 1

Gwanwyn 2

Haf 3

Yr Hydref

Autumn

Cymru

Wales

Dewi Sant

Drychwch Tir!

Look Land!

Hydref 2

Llyfrau

Meusydd

Pobl sy’n helpu

People who help

Cymru

Walws

Cestyll a Dreigiau

Castles and Dragons

Yr Hâf

Summer

 

 

  

 

Tymor/Term 1

Tymor/Term 2

Tymor/Term 3

 

Dosbarth

Derbyn

 •  Newyddion – Ailadrodd
 •  Labelu / rhestr – Gwybodaeth
 •  Llythyr / Nodyn
 •  Cerdyn

 News - Recount

• Labeling / list - Information

• Letter / Note

• Card

 • · Poster- Perswadio /Gwybodaeth
 •  Stori syml
 •  Cyfarwyddiadau
 •  Cerdd

 

 • Poster- / Information

• Simple story

• Instruction

• Poetry

 •   Portread/ Adroddiad - Gwybodaeth
 •  Adroddiad - Cyflwyno Gwybodaeth
  •  Gwahoddiad  - Perswadio

 

Portrait / Report - Information

• Report - Presenting Information

• Invitation - Persuading